Stručna tribina "Uloga i značaj dečijih rekreativnih programa"

.

 U petak 19.3.2021 godine, Asocijacija "Sport za sve" je uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, organizovala online stručnu tribinu pod nazivom "Uloga i značaj dečijih rekreativni programa".

Gosti tribine su bili:

prof.dr Aleksandar Ivanovski, Visoka sportska i zdravstvena škola

doc.dr Vladimir Miletić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 

Nenad Radonić, Sportisimo sportska porodica

Tijana Kovačević, Super kamp

prof. dr Predrag Lazarević, Visoka sportska i zdravstvena škola

Više od pedeset učesnika je pratilo rad tribine, koja je obraživala značaj ovih programa, mogućnosti organizovanja, aktivnosti u prirodi, ali i probleme koji se u praksi javljaju u njihovoj realizaciji.

Asocijacija "Sport za sve" će nastaviti sa online tribinama, dok se ne steknu mogućnosti za njihovu realizaciji uživo.